Offentlig Miljö

Skugga och UV-skydd

Trots information och varningar solar vi svenskar för mycket. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vill därför att landets skolgårdar blir UV-säkra för att hejda utvecklingen av hudcancer, den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Och på uppdrag av regeringen har SSM tagit fram olika förslag på åtgärder för att skolgårdar för förskolebarn och elever upp till tolv år ska bli UV-säkra.

Undersökning

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun gjorde härom året inspektioner som visade att två av tre förskolor saknade tillräckligt solskydd på gårdar och lekplatser. Hur ser det ut på resten av landets skolgårdar och lekplatser kan man bara undra?

arkitektbild 4

Hur kan Horeca Garden hjälpa till?

Genom att dela med oss av vår kunskap och vilka möjligheter som finns till föreskrivande led, kommuner, fastighetsägare, skolledning m.fl.

Mer om våra öppningsbara tak finner du längst upp på sidan under rubriken VÄDERSKYDD / ÖPPNINGSBARA TAK / UTERUM.

Välkommen att kontakta oss!